مرور برچسب

فناوری گازی سازی

از زباله برق تولید خواهیم کرد

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با اشاره به مزایای نیروگاه‌های هیدروژنی، بر ضرورت استفاده از فناوری گازی‌سازی و پیل سوختی با…
;