مرور برچسب

فناوری هوشمند

ساخت شهرهای شناور + تصاویر

همزمان با افزایش ارتفاع آب اقیانوس‌ها به علت گرم شدن کره زمین، یک معمار خوش ذوق از ساخت شهرهایی خبر داده که می‌توانند شنا کنند و…
;