مرور برچسب

فغو افزایش حقوق بازنشستگان

خبر جنجالی برای بازنشستگان

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرد: هیئت تطبیق مقررات، مصوبه ۱۰ درصد افزایش حقوق بازنشستگان را مغایر با ماده ۹۶ قانون کار تشخیص…
;