مرور برچسب

فعالیت های ساختمانی

فعالیتهای ساختمانی به ثبات رسیدند

فعالان بخش ساختمان علی رغم تعطیلات گسترده در آذر ماه بواسطه رعایت پروتکل‌های مصوب ستاد ملی مبارزه باویروس کرونا، ثبات نسبی (۵۰.۷۸)…
;