مرور برچسب

فضانوردان و گرم شدن کره زمین

پشت پرده جنجالی دلیل گرمایش زمین

به گزارش تاسیسات نیوز، دانشمندان توانستند با بازیابی برخی از اطلاعات بایگانی‌شده سری ماموریت‌های آپولو، معمای ۴۰ ساله پیرامون…
;