مرور برچسب

فصل گرما

هشتگرد نیمی از روز آب ندارد

به گزارش تاسیسات نیوز به نقل از ایرنا،با شروع فصل گرما مشکلات آبرسانی و تامین آب شرب برای دستگاههای ذیربط کاری طاقت…
;