مرور برچسب

فصل، جدید ، تولید، صادرات

فصل جدید برای تولید و صادرات

به گزارش تاسیسات نیوز،  جلسه بررسی راه‌های حمایت موثرتر از تولید، حاوی خبرهای مهمی برای بخش تولید بود. تخصیص ارز مبادله‌ای به…
;