مرور برچسب

فرونشست نوسازها

راز فرونشست‌ فنی «نوساز»ها

افزایش تعداد ساختمان‌های نوسازی که طی یک‌سال اخیر با فرونشست فنی ناشی از بروز نقص و ایراد قابل توجه و ریشه‌ای در اجزای پنهان…
;