مرور برچسب

فروش خانه شهرداران

غوغای فروش خانه های شهرداران

شهردار منطقه یک تهران اعلام کرد که فروش، اعطای پروانه ساخت و دریافت ۱۵۳ میلیارد تومان در دوره آقای حناچی صورت گرفته است.
;