مرور برچسب

فرماندهی

خلأ فرماندهی در مدیریت آبی

به گزارش تاسیسات نیوز، گزارش فائو ویژه خشکسالی در منطقه خاور نزدیک و شمال آفریقا موسوم به «ننا» منتشر شد. در این گزارش که بخش…

دوره آموزشی سیستم فرماندهی واحد

به گزارش تاسیسات نیوز، دوره آموزشی سیستم فرماندهی واحد(I.C.S) با حضور مدیران ارشد سازمان و با همكاری كارشناسان اروپایی در مركز…
;