مرور برچسب

طرح اقدام ملی

مسکن ملی گران می شود؟

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: اظهارات عده‌ای مبنی براینکه قیمت مسکن ملی به 6 میلیون تومان می‌رسد درست نیست و تا کنونی قراردادی با…

مسکن ملی به بن بست خورده است؟

طرح اقدام ملی مسکن در حالی با معضل کمبود نقدینگی ناشی از آورده پایین متقاضیان مواجه شده که بنا به ادعای برخی متقاضیان مبالغ اولیه…

آشنایی با مصائب مسکن ملی!

عقب گرد سازندگان از ورود به پروژه اقدام ملی مسکن تحت تاثیر هشت عامل سرعت آن را در همین ابتدای کار گرفته است. تنظیم قراردادهای…

حداقل قیمت مسکن ملی اعلام شد

مسئولان وزارت راه و شهرسازی متوسط قیمت ساخت آپارتمان در مسکن ملی را از ۲ تا ۲.۵ میلیون تومان در هر متر مربع اعلام کردند.

هشدار به فروشندگان مسکن ملی

مسئولان وزارت راه و شهرسازی بر غیرقانونی بودن خرید و فروش امتیاز مسکن ملی تاکید کرده و گفته اند در صورت مشاهده تخلف، واحد مسکونی…
;