مرور برچسب

شرکت مدیریت منابع آب ایران

کشور در معرض کم آبی کم سابقه

در حالی میزان مصرف آب در کشور از ابتدای سال جاری تاکنون نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱ درصد افزایش‌ یافته که موجودی آب سدهای کشور…

تکلیف چاه‌ های غیرمجاز آب چه شد؟

در حال حاضر بیش از ۳۰۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور وجود دارد که طبق گفته‌های مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران در سال گذشته…
;