مرور برچسب

شرکت عمران شهر جدید پردیس

تغییر چهارباره مسئول عمران پردیس

برای چهارمین بار طی یک سال گذشته، مسئول شرکت عمران شهر جدید پردیس تغییر کرد و حالا مدیرکل سابق راه و شهرسازی استان تهران، سرپرستی…
;