مرور برچسب

شایعه آلودگی آب تهران

واکنش جدی به آلودگی آب تهران!

در اطلاعیه آب و فاضلاب تهران گفته شده: بر اساس تعریف سازمان جهانی بهداشت برای جمعیتی مانند شهر تهران، مطلوبیت عالی میکروبی ۹۹درصد…
;