مرور برچسب

شاکی پرونده زمین خواری برقی ها

بزرگترین زمین خواری قرن

دوشنبه ده‌ها نفر جلوی قوه قضائیه به نمایندگی از ۲۵ هزار شاکی این پرونده به تظلم خواهی پرداختند.
;