مرور برچسب

سیاره زمین

تولید آب فلزی در سیاره زمین

تاسیسات نیوز: از گذشته دور دانشمندان در حال کشف راهی برای تبدیل عناصر مختلف به فلز ارزشمند طلا بودند. هم اکنون دانشمندان آکادمی…

زمین احتمالی بعدی جهان کشف شد!

دانشمندان ناسا با استفاده از داده‌های تلسکوپ فضایی کپلر خبر از کشف یک سیاره فراخورشیدی بسیار شبیه به زمین دادند.
;