مرور برچسب

خانه های معتادان

خانه های پلاک قرمز با بتن بسته شدند

فرمانده کل نیروی انتظامی کشور گفت: برای اولین بار خانه‌های پلاک قرمز که محل حضور معتادان شده بود، مهروموم نکردیم و به‌وسیله مصالح…
;