مرور برچسب

خانه دار شدن نخبگان

نخبگان خانه‌دار می‌شوند؟

در راستای طرح نهضت ملی مسکن نخبگان، اخیرا نشست‌هایی بین نمایندگان مجلس و مسئولان بانکی درباره بررسی چگونگی تامین مسکن برای نخبگان…
;