مرور برچسب

حمید رضا سیفی

“ایمنی” مقدمه حقوق نیروی کار است

دبیرکل خانه کارگر با تبریک هفته کارگر به تلاشگران عرصه کار و تولید از کسانی که برای حفظ سلامت و جان کارگران تلاش می کنند، تشکر…
;