مرور برچسب

جمشید برزگر

امیدواریم مسکن با برجام به ثبات برسد

رییس کانون سراسری انبوه سازان، اجرای قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن را ضروری دانست و افزود: امیدوارم برجام به سرانجام برسد تا از…
;