مرور برچسب

جعفر سرخوش

تشریح یک سقوط

تاسیسات نیوز/جعفر سرخوش/ عضو نظام‏‏‌مهندسی استان تهران: پروژه ساختمان متروپل آبادان را می‌توان نمادی از نوسازی و آبادانی شهری خسته…
;