مرور برچسب

جزیره خورشیدی

جزیره خورشیدی

به گزارش پایگاه خبری تاسیسات نیوز، تصاویر زیر، جزیره‌ای در مالدیو است که نیاز خود به انرژی را از طریق پنل‌های انرژی خورشیدی تامین…
;