مرور برچسب

جریمه برق

مشترکان پرمصرف تهرانی را بشناسید

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ گفت: ٧۶ درصد مشترکان شهر تهران مشترکان خانگی هستند که ٨٠ درصد این مشترکان، در حد الگو…
;