مرور برچسب

جدید بانکی

بانک‌ ها مانع کاهش قیمت مسکن

کاهش نرخ مسکن کابوس بانک ها و بسیاری از شرکت‌هایی است که بخش زیادی از دارایی‌های آن‌ها زمین و مستغلات است. از این رو آش آنقدر شور…
;