مرور برچسب

جایگاه های سوخت

ادعای کم فروشی بنزین راست نیست

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران گفت:به تازگی برخی افراد مدعی شده اند که ۳۵ لیتر بنزین زده اند، اما هزینه ۴۰ لیتر را…
;