مرور برچسب

ثبت نام یارانه

خبر خوش در مورد یارانه های جدید

سخنگوی دولت هدف‌گذاری اصلی در اصلاح اقتصادی را توسعه عدالت در پرداخت یارانه‌های دولتی عنوان کرد و گفت: دهک دهم جامعه قریب به 28…
;