مرور برچسب

ثبات اقتصادی

رئیسی «مسکن» را رونق خواهد داد؟

یک کارشناس اقتصاد مسکن گفت: بازار مسکن همواره مترصد ایجاد ثبات اقتصادی و سیاسی بوده و بر این اساس در دولت آینده انتظار افزایش حجم…
;