مرور برچسب

تیتانیوم

ماسکی که نور می دهد و ویروس می کشد!

محققان موفق به ساخت ماسکی شده‌اند که باکتری‌ها و ویروس‌ها را در نانوسیم‌های تیتانیوم اکسید به دام می اندازد و آنها را با نور از…
;