مرور برچسب

تکنولوژی توالت

توالت‌های مشاور سلامتی

در آینده توالت‌های مجهز به هوش مصنوعی ساخته می‌شوند که می‌توانند پسماند انسان را به سرعت تحلیل کنند.
;