مرور برچسب

تولید نیروی برق

تبدیل آب به سوخت توسط یک دستگاه

محققان دانشگاه "استنفورد" یک دستگاه تولید کردند که آب را به هیدروژن و اکسیژن تبدیل می‌کند و می‌تواند برای تولید نیروی برق مورد…
;