مرور برچسب

تولید داخل

گازوئیل تولید داخل استاندارد نیست

معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استانداردبا بیان اینکه گازوئیل تولیدی در کشور مطابق با استاندارد ملی نیست، گفت: آزمون…
;