مرور برچسب

تولیدکنندگان گاز

دردسرآفرینی تولید گاز برای آمریکا

با وجود افت قیمت گاز طبیعی و کاهش شدید شمار دکل‌های حفاری، موجودی گاز طبیعی آمریکا در فصل تزریق افزایش پیدا کرده است و اکنون بالای…
;