مرور برچسب

توقف

توقف گرانی سوخت در سال 94

به گزارش تاسیسات نیوز، با وجود اینکه طی دو سال اخیر به میزان قابل توجهی از رشد نرخ تورم کاسته شده اما با این همه، مردم فشارهای…
;