مرور برچسب

توقف مسکن ملی

دلیل توقف پروژه مسکن ملی اعلام شد

رهبر گفت: بسیاری از متقاضیان مسکن ملی در اواسط پروژه آورده خود را تکمیل می‌کنند و بنابراین بسیاری از این پروژه‌ها متوقف می‌شود.
;