مرور برچسب

تعمیر آسانسور

آسانسور در دوراهی صعود یا سقوط

آسانسور عنوان رشته جدید مهارتی است که از سال تحصیلی گذشته در یکی از هنرستان‌های سنندج ایجاد شد ولی تاکنون و بدلیل نبود امکانات و…
;