مرور برچسب

تعلیق پروانه مهندسی

کشمکش رجبی و آخوندی ادامه دارد

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با تاکید بر این‌که نگاه آخوندی به نظام مهندسی تخریبی بود نه اصلاحی، گفت: بر اساس حکم…
;