مرور برچسب

تعطیلی مدارس و آلودگی هوا

آن بالا هوا چطور است؟!

تاسیسات نیوز - صدیقه بهزادپور: باز فصل سرد هوا آمد و آلودگی هوا هم به شهرها بازگشت و تعطیلی مدارس و دورکاری و یقه گیری ها درباره…
;