مرور برچسب

تعطیلی جایگاه سوخت جیرفت

بنزین تمام شد

اتمام مخازن بنزین چند جایگاه سوخت در جیرفت از دیشب که صف‌های طولانی مقابل آنها طی چند هفته اخیر خبرساز بوده، دوباره واکنش‌ها را…
;