مرور برچسب

تعرفه پلکانی گاز

گاز گران می شود؟

عضو کمیسیون انرژی با اشاره به لحاظ طرح تعرفه پلکانی گاز در بودجه سال جاری گفت: دستگاه مربوطه هرچه سریعتر باید آیین نامه اجرایی آن…
;