مرور برچسب

بی سیم

تولید برق بی سیم + عکس

به گزارش تاسیسات نیوز، محققان موسسه نانومواد کلمسون با استفاده از تریبوالکتریسیتی، یک گام به تولید برق بی سیم – یک منبع انرژی پاک…

کنترل فشار A/Cبا سنسور بی سیم

سنسور جدید TDWLB که توسط Bluetooth® Smartتایید شده است، برای قرائت از راه دور فشار و دما در خطوط مبرد HVAC، نفت و آب در کاربردهای…
;