مرور برچسب

بیژن عطارد

مجری تجربی تاسیسات مکانیکی کیست؟

هر شخص حقیقی یا حقوقی که مهارت‌های خود را از راه تجربه به دست آورده باشد مجری تجربی( به صورت عام) نامیده می شود در رشته تاسیسات…
;