مرور برچسب

بیمه میهن

ارائه خدمات بیمه ویژه به مهندسین

در راستای ارائه خدمات بیمه ای به جامعه فاخر مهندسین، سازمان نظام مهندسی ساختمان تفاهم نامه ای با شرکت سهامی بیمه میهن منعقد کرد.  
;