مرور برچسب

بوی نامطبوع

علت بوی بد دریاچه چیتگر چیست؟

به گزارش تاسیسات نیوز، یک عضو هیات علمی پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه بوی نامطبوع اطراف دریاچه…
;