مرور برچسب

بوستان

نیروگاه برق در بوستان نهج البلاغه

به گزارش تاسیسات نیوز، ‎شهردار منطقه ۲ از احداث نیروگاه برق در بوستان نهج البلاغه برای تامین برق مورد نیاز بوستان های بزرگ غرب…

خورشیدی شدن بوستان های غرب تهران

به گزارش تاسیسات نیوز، یازده بوستان غرب تهران با هدف کاهش مصرف انرژی‌های تجدیدناپذیر و جایگزینی انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک به…

دو بوستان انرژی تجدید پذیر در تهران

به گزارش تاسیسات نیوز، شهردار منطقه ۱۰ پایتخت از راه اندازی ۲ بوستان انرژی با هدف استفاده کاربردی از فناوری انرژی‌های تجدیدپذیر،…
;