مرور برچسب

بهشت زهرا

فقط دو درب بهشت زهرا باز است

مدیر عامل سازمان بهشت زهرا در پاسخ به این سوال که آیا محدودیت ورود به بهشت زهرا اعمال می‌شود گفت:‌ از ۱۶ درب بهشت زهرا، ۱۴ درب…
;