مرور برچسب

بهارستان

کار مسکن ملی در اصفهان بالا گرفت!

پروژه ۳۵۰۰ واحدی مسکن ملی بهارستان به ارزش ۱۵۰۰ میلیارد تومان اخیرا به یک شرکت ایرانی با مدیریت فردی ترک تبار سپرده شده که صدای…
;