مرور برچسب

بنزین نوروزی

برنامه دولت برای بنزین نوروزی

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گفت: با ذخایر مناسبی که در بخش بنزین داریم و تمهیداتی که اندیشیده شده، تولیدی که در…
;