مرور برچسب

بمب

بمب گذاری در محل مذاکرات هسته ای

به گزارش تاسیسات نیوز ، با توجه به ویدئویی که توسط حسن محمدی یکی از خبرنگاران ایرانی حاضر در محل مذاکرات هسته ای گرفته شده به نظر…
;