مرور برچسب

بلای طبیعی

مقاوم‌سازی در برابر بلایای طبیعی

به گزارش تاسیسات نیوز، نشریه انگلیسی اکونومیست سرمقاله شماره این هفته خود را که امروز، چاپ می‌شود، به موضوع سیاست دولت‌ها در…
;