مرور برچسب

بسته حمایتی

بسته حمایتی مستاجران اعلام شد

دولت به عنوان یکی از راهکارهای کوتاه مدت، پرداخت ودیعه اجاره به خانوارهای کم درآمد ساکن در واحدهای کوچک متراژ و پایین تر از الگوی…
;